Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 10 av 108

SOU 2021:92 Åtgärder i gränsnära områden
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt
605 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:91 En ny rymdlag
Regeringskansliet, Internationell rätt, Offentlig rätt
445 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:90 En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription
Regeringskansliet, Straffrätt
304 sid, 2021, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2021:89 Sverige under pandemin Volym 1 och 2
Riksdagen, Offentlig rätt
842 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.
Riksdagen, Offentlig rätt, Straffrätt, Arbetsrätt
370 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:87 Granskning av utländska direktinvesteringar
Riksdagen, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
684 sid, 2021, Pris: 870 SEK exkl. moms   

SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
Riksdagen, Arbetsrätt
402 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle — Samtida och framtida kriminalpolitiska utmaningar
Riksdagen, Straffrätt, Kriminologi, Offentlig rätt
364 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter
Riksdagen, Offentlig rätt
299 sid, 2021, Pris: 357 SEK exkl. moms   

SOU 2021:82 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga
Riksdagen, Offentlig rätt
168 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
Riksdagen, Miljörätt
607 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:80 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll
Riksdagen, Offentlig rätt
575 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:79 En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning
Riksdagen, Marknadsrätt
89 sid, 2021, Pris: 214 SEK exkl. moms   

SOU 2021:78 Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård
Riksdagen, Offentlig rätt
264 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:77 Från kris till kraft — Återstart för kulturen
Riksdagen, Offentlig rätt, Övrigt
324 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:76 EU:s förordning om terrorism­innehåll på internet – frågan om behörig myndighet
Riksdagen, Offentlig rätt
97 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:75 En god kommunal hushållning
Riksdagen, Offentlig rätt
435 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:73 Regler för statliga elvägar
Riksdagen, Offentlig rätt
297 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:72 Högskoleprovets organisation och styrning
Riksdagen, Offentlig rätt
122 sid, 2021, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap
Riksdagen, Offentlig rätt
447 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet
Riksdagen, Offentlig rätt
1326 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Riksdagen, Straffrätt
527 sid, 2021, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 10 av 108

  © 2017 Jure AB