Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 13 av 108

SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Regeringskansliet, Offentlig rätt
285 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut
Regeringskansliet, Offentlig rätt
57 sid, 2021, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag — En ny lag om företagsrekonstruktion
Regeringskansliet, Insolvensrätt
843 sid, 2021, Pris: 833 SEK exkl. moms   

SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering
Regeringskansliet, Miljörätt, Offentlig rätt, Försäkringsrätt
342 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:9 Vem kan man lita på? — Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen
Regeringskansliet, Offentlig rätt, IT-rätt
314 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:8 När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1153 sid, 2021, Pris: 830 SEK exkl. moms   

SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
242 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
Regeringskansliet, Offentlig rätt
414 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Internationell rätt
339 sid, 2021, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg
Regeringskansliet, Offentlig rätt
874 sid, 2021, Pris: 833 SEK exkl. moms   

SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift — rättsliga förutsättningar för utkontraktering
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
396 sid, 2021, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:39 Ett register för alla bostadsrätter
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
454 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning
Regeringskansliet, Offentlig rätt
459 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt
458 sid, 2021, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2020:83 Havet och människan — Delbetänkande av Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Norstedts Juridik, Miljörätt, Offentlig rätt
1600 sid, 2021, Pris: 750 SEK exkl. moms   

SOU 2020:82 Avgifter för information i elektronisk form
Riksdagen, Offentlig rätt
187 sid, 2021, Pris: 232 SEK exkl. moms   

SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin — Delbetänkande från Coronakommissionen (S 2020:09)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
310 sid, 2020, Pris: 285 SEK exkl. moms   

SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd — Betänkande från Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01)
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
402 sid, 2020, Pris: 710 SEK exkl. moms   

SOU 2020:77 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden — Slutbetänkande från Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt, Förmögenhetsrätt
280 sid, 2020, Pris: 285 SEK exkl. moms   

SOU 2020:74 En europeisk åklagarmyndighet i Sverige — Betänkande från Eppo-utredningen (Ju 2019:10)
Norstedts Juridik, Straffrätt, Processrätt
600 sid, 2020, Pris: 711 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 13 av 108

  © 2017 Jure AB