SOU 2022:25 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter - 9789152503805 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:25 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter
   
 
Titel:SOU 2022:25 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter
Utgivningsår:2022
Omfång:326 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503805
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:25
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att föreslå lagändringar som föranleds av ändringar i mervärdesskattedirektivet och i förordningen om administrativt samarbete. Ändringarna innebär att en ny dokumentations- och uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer införs. Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket som i sin tur ska överföra dem till ett centralt elektroniskt system inom EU, kallat Cesop. Syftet med det nya EU-rättsliga regelverket är att bekämpa mervärdesskattebedrägerier. Ändringarna i direktivet och förordningen ska börja tillämpas den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB