SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck - 9789152503546 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck
   
 
Titel:SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck
Utgivningsår:2022
Omfång:860 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503546
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:15
Ämnesord:Marknadsrätt , Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 835 SEK exkl. moms

 

Miljömålsberedningen har lämnat sitt delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck till regeringen. Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

För att kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och därmed möjliggöra att Generationsmålet ska kunna nås, behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska snabbt. I första hand är det önskvärt att alla länder ställer om sina territoriella utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet och inför ett enhetligt och tillräckligt högt pris på koldioxid. Dock är inte 1,5-gradersmålet på väg att nås med dagens beslut om styrmedel och åtgärder.

Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Miljömålsberedningen instämmer i budskapen från FN:s klimatpanel (IPCC) och understryker klimatfrågans allvar och vikten av handling.
 
  © 2017 Jure AB