Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 77 av 108

SOU 2005:53 Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde
Fritzes, Skatterätt
87 sid, 2005, Pris: 166 SEK exkl. moms   

SOU 2005:51 Bilen, Biffen, Bostaden — Hållbara laster - smartare konsumtion
Fritzes, Övrigt
217 sid, 2005, Pris: 208 SEK exkl. moms   

SOU 2005:49 Unionsmedborgares rörlighet inom EU
Fritzes, EU-rätt
272 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:48 Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning
Fritzes, Övrigt
289 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:45 Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling
Fritzes, Offentlig rätt
413 sid, 2005, Pris: 291 SEK exkl. moms   

SOU 2005:44 Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen
Fritzes, Offentlig rätt
183 sid, 2005, Pris: 198 SEK exkl. moms   

SOU 2005:43 Vårdnad - Boende - Umgänge - Barnets bästa, föräldrars ansvar - Del A
Fritzes, Familjerätt
451 sid, 2005, Pris: 393 SEK exkl. moms   

SOU 2005:43 Vårdnad - Boende - Umgänge - Barnets bästa, föräldrars ansvar - Del B
Fritzes, Familjerätt
429 sid, 2005, Pris: 303 SEK exkl. moms   

SOU 2005:42 Säker information — Förslag till informationssäkerhetspolitik
Fritzes, Offentlig rätt
259 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:40 Rätten till mitt språk — Förstärkt minoritetsskydd
Fritzes, Offentlig rätt
681 sid, 2005, Pris: 374 SEK exkl. moms   

SOU 2005:39 Skog till nytta för alla?
Fritzes, Fastighetsrätt
267 sid, 2005, Pris: 263 SEK exkl. moms   

SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
Fritzes, Straffrätt, Processrätt, IT-rätt
492 sid, 2005, Pris: 392 SEK exkl. moms   

SOU 2005:37 Tolkutbildning - nya former för nya krav
Fritzes, Övrigt
279 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:36 På väg mot... En hållbar landsbygdsutveckling
Fritzes, Övrigt
84 sid, 2005, Pris: 135 SEK exkl. moms   

SOU 2005:35 Krav på kassaregister. Effektivare utredning av ekobrott
Fritzes, Offentlig rätt, Skatterätt, Straffrätt
368 sid, 2005, Pris: 291 SEK exkl. moms   

SOU 2005:34 Socialtjänsten och den fria rörligheten
Fritzes, Offentlig rätt
226 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
Fritzes, Offentlig rätt
501 sid, 2005, Pris: 374 SEK exkl. moms   

SOU 2005:32 Regeringens stabsmyndigheter
Fritzes, Offentlig rätt
53 sid, 2005, Pris: 114 SEK exkl. moms   

SOU 2005:31 Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning
Fritzes, Offentlig rätt
110 sid, 2005, Pris: 177 SEK exkl. moms   

SOU 2005:30 Lagen om byggfelsförsäkring — En utvärdering
Fritzes, Fastighetsrätt
133 sid, 2005, Pris: 177 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 77 av 108

  © 2017 Jure AB