SOU 2006:27 Stöd till hälsobefrämjande tandvård - 9138225441 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:27 Stöd till hälsobefrämjande tandvård
   
 
Titel:SOU 2006:27 Stöd till hälsobefrämjande tandvård
Anmärkning:Delbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2006:71 och slutbetänkande SOU 2007:19 samt prop. 2007/08:49.
Utgivningsår:2006
Omfång:122 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225441
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att en vanlig tandläkarundersökning skall kosta 200 kr - om den genomförs förebyggande var 18:e månad. Vidare föreslås att dyrare behandlingar skall betalas av patienten själv upp till ett visst karensbelopp samt att ett särskilt stöd övervägs för extremt dyr tandvård. Kostnad för statskassan: cirka 1,9 miljarder kronor.
 
  © 2017 Jure AB