SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret - 9138225638 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret
– M 2004:04
   
 
Titel:SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret – M 2004:04
Utgivningsår:2006
Omfång:499 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225638
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Atomansvarsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:43
Ämnesord:Miljörätt , Skadeståndsrätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag som innebär bland annat ett obegränsat skadeståndsansvar för innehavare av atomanläggningar och finansieringen av detta ansvar.
 
  © 2017 Jure AB