SOU 2006:40 Utbildningens dilemma - 9138225603 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:40 Utbildningens dilemma
– Demokratiska ideal och andrafierande praxis
   
 
Titel:SOU 2006:40 Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis
Anmärkning:Redaktörer: Lena Sawyer & Masoud Kamali
Utgivningsår:2006
Omfång:466 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225603
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:40
Ämnesord:Övrigt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

I betänkandet granskas den strukturella och institutionella diskrimineringen inom utbildningsväsendet. Innehåller följande kapitel:
– Skolböcker och kognitiv andrafiering av Masoud Kamali
– »The land of the free», »världssamvetet» och »olärandet» av invandrarelever och elever från etniska minoriteter: betraktat i det sociala kapitalets perspektiv av Lory Janelle Dance
– Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar av Ann Runfors
– Rasifierad profilering och utbildning av rasifierade ungdomar med minoritetsbakgrund av Carl E. James
– Att koppla drömmar till verkligheten: SYOkonsulenters syn på etnicitet i övergången från grundskolan till gymnasiet av Lena Sawyer
– Lärares tolkningsrepertoarer i samtal om en grupp elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar av Lena Granstedt
– Sunt förnuft: en fokusgruppsstudie om lärares syn på värdegrundsarbete av Aino Dahl och Marcus Lundgren
– Etnisk mångfald i utbildningen: en översikt över politik, forskning och projekt av Camilla Hällgren, Lena Granstedt och Gaby Weiner
– I sista instans – etnisk diskriminering och överklagandenämnden för högskolan av Simon Andersson
– Uteslutningsmekanismer och etnisk reproduktion inom Akademin av Steven Saxonberg och Lena Sawyer
 
  © 2017 Jure AB