SOU 2006:46 Jakten på makten - 9138225689 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:46 Jakten på makten
   
 
Titel:SOU 2006:46 Jakten på makten
Anmärkning:Se även sammafattning på engelska.
Utgivningsår:2006
Omfång:392 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225689
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:46
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

Kommittén har haft i uppdrag att dels undersöka omfattningen av brott mot förtroendevalda och diskutera den demokratiska problematiken kring förekomsten av sådana brott, dels se över det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda och undersöka vilket stöd och vilken hjälp som erbjuds förtroendevalda som utsätts för brott.
 
  © 2017 Jure AB