SOU 2006:41Internationella sanktioner - 9138225611 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:41Internationella sanktioner
   
 
Titel:SOU 2006:41Internationella sanktioner
Utgivningsår:2006
Omfång:252 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225611
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Sanktionslagutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:41
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppgift att se över lagen om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen), främst i syfte att anpassa den till det internationella regelverket på området. Sanktionslagen har två huvudsakliga funktioner. Den innehåller för det första ett bemyndigande som gör det möjligt för regeringen att snabbt, utan det sedvanliga och ganska tidskrävande lagstiftningsförfarandet, genomföra beslut från FN och EU om internationella sanktioner mot en s.k. blockerad stat. Lagen innehåller också en bestämmelse som straffbelägger brott mot förbud som Sverige har meddelat enligt lagen och mot förbud i EG-förordningar om ekonomiska sanktioner.
 
  © 2017 Jure AB