SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet - 9138225549 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet
   
 
Titel:SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet
Anmärkning:Redaktör: Paulina de los Reyes
Utgivningsår:2006
Omfång:314 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225549
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:37
Ämnesord:Övrigt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Denna rapport innehåller följande kapitel:
– Välfärd, medborgarskap och diskriminering av Paulina de los Reyes
- Utrikesfödda och svenskfödda föräldrars föräldrapenninganvändande av Ann-Zofie Duvander & Stina Eklund
– »Invandrare» i svensk hiv- och aidspolicy 1985-2005: Från kulturpluralism till neo-assimilering av Anna Bredström
– Den generella äldrepolitiken och den selektiva äldreomsorgen – om kön, klass, etnicitet och åldrande i Sverige av Helene Brodin
– Trösklar och gränshinder på bostadsmarknaden av Marie Nordfeldt och Lars-Erik Olsson
– Avvikande eller osynlig – rasifierande praktiker i familjerättssekreterares hantering av fäders våld av Maria Eriksson
– Svenska välfärdssvar på etnicitet: intersektionella perspektiv på barn och barnfamiljer av Keith Pringle
– Den belägrade Andra och undantagstillståndets förtryck – erfarenheter av etnisk diskriminering i möte med polisen av Urban Ericsson
– Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det nakna livet av Shahram Khosravi
 
  © 2017 Jure AB