Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  SOU, Statens offentliga utredningar
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 7 av 108

SOU 2022:65 En ny lag om stöd vid korttidsarbete — ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Skatterätt, Straffrätt
562 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:64 En ny ordning för asylsökandes boende
Regeringskansliet, Offentlig rätt
379 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:63 Teknikutveckling och förvaltning — en antologi
Regeringskansliet, Övrigt
89 sid, 2022, Pris: 215 SEK exkl. moms   

SOU 2022:62 EU:s vapendirektiv — genomförande av 2017 års ändringsdirektiv på miniminivå
Regeringskansliet, Offentlig rätt, EU-rätt
393 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:61 Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid
Regeringskansliet, Offentlig rätt
400 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:60 Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 — så bör det säkras framöver
Regeringskansliet, Offentlig rätt
162 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:59 Försöksverksamhet utan författningsändring i den kommunala sektorn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
131 sid, 2022, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2022:58 Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård
Regeringskansliet, Offentlig rätt
478 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
Regeringskansliet, Offentlig rätt
692 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:56 En tryggad försörjning av metaller och mineral
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
744 sid, 2022, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2022:55 Granskning av arbetet med att försöka uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai
Regeringskansliet, Offentlig rätt
158 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:54 Naloxon kan rädda liv - bedömningar av nuläget och nästa steg
Regeringskansliet, Offentlig rätt
135 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag
Regeringskansliet, Offentlig rätt
1514 sid, 2022, Pris: 831 SEK exkl. moms   

SOU 2022:52 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt
384 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2022:51 En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder
Regeringskansliet, Ekonomi
519 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:50 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
Regeringskansliet, Processrätt
199 sid, 2022, Pris: 258 SEK exkl. moms   

SOU 2022:49 Ändrade regler för vattenskotrar
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Sjö- och transporträtt
320 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:48 Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
1048 sid, 2022, Pris: 833 SEK exkl. moms   

SOU 2022:46 Co-Creation for Innovation
Regeringskansliet, Övrigt
229 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2022:45 Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus
Regeringskansliet, Arbetsrätt
363 sid, 2022, Pris: 315 SEK exkl. moms   

SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan
Regeringskansliet, Offentlig rätt
452 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

SOU 2022:42 Skydd för konsumenters kollektiva intressen — genomförande av EU:s grupptalandirektiv
Regeringskansliet, Processrätt, EU-rätt
308 sid, 2022, Pris: 316 SEK exkl. moms   

SOU 2022:41 Nästa steg — Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer
Regeringskansliet, Offentlig rätt
704 sid, 2022, Pris: 791 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 | Nästa
Sida 7 av 108

  © 2017 Jure AB