SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar - 9138225581 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar
   
 
Titel:SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar
Anmärkning:Delbetänkande. Se även prop. 2006/07:95 och slutbetänkande SOU 2007:21.
Utgivningsår:2006
Omfång:398 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225581
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöansvarsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:39
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 302 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet lämnas förslag för att anpassa miljöbalkens bestämmelser om ansvar för miljöskador, till de nya krav som kommer att gälla i anledning av EG:s miljöansvarsdirektiv. Förslagen innebär främst ett utvidgat ansvar för den som driver eller kontrollerar en verksamhet som orsakar skada på miljön att på olika sätt avhjälpa denna skada. Genom förslaget flyttar miljöintressena fram sina positioner. Naturen får ett eget, självständigt skyddsvärde.
 
  © 2017 Jure AB