SOU 2006:45 %22Det ser lite olika ut ...%22 - bilaga - 9138225662 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:45 "Det ser lite olika ut ..." - bilaga
– En kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn
   
 
Titel:SOU 2006:45 "Det ser lite olika ut ..." - bilaga – En kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet.
Utgivningsår:2006
Omfång:234 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225662
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:45
Ämnesord:Övrigt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Detta är rapporter av Aktionsgruppen för barnkultur. Den visar en kartläggning av nuläget för barnkulturen i Sverige. Kartläggningen tar upp fem huvudområden:
– De strukturella förutsättningarna för barnkulturen.
– Barns och ungdomars kulturvanor.
– Vad har barn för möjligheter att själva skapa
– Hur ser det offentliga kulturutbudet för barn ut?
– Vilken forskning finns om barn- och ungdomskultur?
 
  © 2017 Jure AB