SOU 2003:102 En öppen domarrekrytering - 913822013X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:102 En öppen domarrekrytering
   
 
Titel:SOU 2003:102 En öppen domarrekrytering
Anmärkning:Se även Ds 2007:11 och prop. 2007/08:113.
Utgivningsår:2003
Omfång:484 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822013X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Domarutredningen 2001
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås att morgondagens domare rekryteras bland i dag verksamma advokater, åklagare, skattejurister och bolagsjurister i öppen konkurrens om tjänsterna. Hälften av landets domare och och särskilt då domstolscheferna bör dessutom vara kvinnor. Den nuvarande särskilt reglerade domarutbildningen bör avvecklas.
 
  © 2017 Jure AB