SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden - 9138219425 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden
– 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning
   
 
Titel:SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden – 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning
Anmärkning:Slutbetänkande jämte kortversion av slutbetänkandet (68 sidor). Se även bilagedelarna A-D. Se även SOU 2002:29, Ds 2002:10 samt prop. 2005/06:115.
Utgivningsår:2003
Omfång:603 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219425
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:SENIOR 2005
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:91
Ämnesord:Övrigt

Pris: 327 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås åtgärder för en ny äldrepolitik som bygger på två nya mål, ett trygghetsmål och ett utvecklingsmål. Dessa mål bör kompletteras med fem "nycklar till framtiden":
1. Riv ålderstrappan och forma flexiblare livsloppsmönster
2. Bryt åldersbarriärer
3. Planera för aktivt åldrande
4. Stärk sammanhållning och ansvarstagande över generationsgränser
5. Tydliggör och säkerställ det offentliga ansvaret för vård och omsorg om äldre
 
  © 2017 Jure AB