SOU 2003:92 Unga utanför - 9138219476 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:92 Unga utanför
   
 
Titel:SOU 2003:92 Unga utanför
Anmärkning:Se prop. 2004/05:2.
Utgivningsår:2003
Omfång:229 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219476
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om unga utanför
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:92
Ämnesord:Övrigt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslår att varje kommun skall ha en lagstadgad skyldighet att aktivt söka upp och ge stöd till alla unga utanför under 20 års ålder. Stödet skall syfta till att ge kompetens för vidare studier och arbete och de medel som i dag används inom AMS anslag till KUP (kommunala ungdomsprogrammet) bör fördelas till kommunerna. Förslagen berör också skolan och arbetsförmedlingen. Dessutom föreslås en försöksverksamhet för att utveckla arbetsmetoder och ta tillvara svenska och utländska erfarenheter i s.k. Navigatorcentra.
 
  © 2017 Jure AB