SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse - 9138220148 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse
– Dokumentation, samverkan och integritet i skolan
   
 
Titel:SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse – Dokumentation, samverkan och integritet i skolan
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:161.
Utgivningsår:2003
Omfång:236 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220148
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

För att underlätta samarbetet mellan elevhälsans olika personalkategorier föreslås att skolläkare och skolsköterskor skall kunna bryta den starka hälso- och sjukvårdssekretessen i vissa fall och lämna sekretessbelagda uppgifter om elever till bl.a. skolpsykolog, skolkurator och rektor. Vidare föreslås:
– allmänna råd eller andra generella anvisningar från kommuner och skolmyndigheter om hur dokumentationen i skolan skall hanteras
– utbildning för att förbättra skolpersonalens kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
– att känsliga uppgifter som privatpersoner lämnar direkt till Skolverket i samband med tillsyn kunna sekretessbeläggas hos verket.
 
  © 2017 Jure AB