SOU 2003:86 Djurens välfärd och pälsdjursnäringen - 913821928X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:86 Djurens välfärd och pälsdjursnäringen
   
 
Titel:SOU 2003:86 Djurens välfärd och pälsdjursnäringen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:197.
Utgivningsår:2003
Omfång:226 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821928X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Pälsdjursnäringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:86
Ämnesord:Marknadsrätt , Övrigt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att minknäringen bör avvecklas om förhållandena för djuren inte förbättrats till år 2010. Motsvarande har nyligen föreslagits såväl i Norge som i Danmark. Nya föreskrifter för chinchillanäringen och dess djurhållning har däremot redan beslutats av Jordbruksverket. Utredningen hävdar att etiska värderingar kring pälsdjursnäringen lämpar sig bättre för frivilliga åtgärder än för lagstiftning. Vidare konstateras att en avveckling av pälsdjursnäringen skulle få långtgående ekonomiska och regionalpolitiska konsekvenser. Det finns ca 180 minkfarmer och 15 chinchillafarmer. Mycket grovt kan förlusten för minknäringen under en femårsperiod uppskattas till drygt en miljard kronor.
 
  © 2017 Jure AB