SOU 2003:16 Mansdominans i förändring - 9138219530 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:16 Mansdominans i förändring
– Om ledningsgrupper och styrelser
   
 
Titel:SOU 2003:16 Mansdominans i förändring – Om ledningsgrupper och styrelser
Anmärkning:Se även Ds 2003:7 och SOU 2003:17.
Utgivningsår:2003
Omfång:378 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219530
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kvinnor på ledande poster i näringslivet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:16
Ämnesord:Övrigt

Pris: 241 SEK exkl. moms

 

Resultaten från utredningens kartläggning visar att mansdominansen på ledande positioner består i stora organisationer i privat sektor, dvs. med fler än 200 anställda. Bilden tycks dock vara mer splittrad nu genom att det finns både ett ökat stöd för förändring och samtidigt ett ökat motstånd. Dessa resultat bekräftas också i en intervjustudie med förändringsaktörer som arbetar med att öka antalet kvinnor på ledande befattningar. De menar att det finns en större synlighet och medvetenhet i frågan jämfört med läget år 1993, men att det görs mindre i företagen i dag.
 
  © 2017 Jure AB