SOU 2003:18 Ett diplomatiskt misslyckande - 9138219557 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:18 Ett diplomatiskt misslyckande
– Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen
   
 
Titel:SOU 2003:18 Ett diplomatiskt misslyckande – Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen
Utgivningsår:2003
Omfång:779 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219557
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommissionen om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:18
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 554 SEK exkl. moms

 

Tidigare okänd dossier i UD:s arkiv visar att den svenska utrikesförvaltningen på ett tidigt stadium desorienterades av rykten som gjorde gällande att Wallenberg försvunnit i bil och därefter mördats. Denna bild av Wallenbergs öde kom att bli vägledande för UD:s arbete under flera år. Kommittén kritiserar dåvarande utrikesminister Undén och andra företrädare för den svenska staten för anmärkningsvärd underlåtenhet.
 
  © 2017 Jure AB