SOU 2003:24 Kampidrott i fokus - 9138219654 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:24 Kampidrott i fokus
   
 
Titel:SOU 2003:24 Kampidrott i fokus
Utgivningsår:2003
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219654
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Proffsboxnings- och kampidrottsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:24
Ämnesord:Övrigt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att förbudet mot proffsboxning ersätts med en ny reglering, som innebär att arrangörerna måste ansöka om tillstånd för tävlingar eller uppvisning i kampidrotter där det ingår slag eller sparkar mot huvudet. Den som anordnar ett kampidrottsevenemang utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Polisen avgör om tillstånd skall ges eller ej. Om idrottens regler och säkerhetsbestämmelser är sådana att deltagarnas säkerhet kan anses godtagbar kan arrangören eller organisationen befrias från tillståndsplikten. I betänkandet föreslås dessutom att offentligt stöd (ur överskottet från AB Svenska Spel) skall kunna ges även till kampidrotter som i dag står utanför Riksidrottsförbundet.
 
  © 2017 Jure AB