SOU 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen - 9138219581 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen
   
 
Titel:SOU 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen
Utgivningsår:2003
Omfång:181 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219581
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att Konstnärsnämnden får i uppdrag att löpande bevaka konstnärernas ställning i skattesystemet och de sociala trygghetssystemen. Nämnden bör också bli en instans som underlättar gränsöverskridande konstnärsutbyte. Denna ordning ä bättre än att med jämna mellanrum ge i stort sett samma direktiv till nya utredningar.
 
  © 2017 Jure AB