SOU 2001:45 karriärvägledning.se.nu - 9138214679 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:45 karriärvägledning.se.nu
   
 
Titel:SOU 2001:45 karriärvägledning.se.nu
Anmärkning:Se även Ds 2003:23.
Utgivningsår:2001
Omfång:252 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214679
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vägledningen i skolväsendet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:45
Ämnesord:Övrigt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås att den gamla benämningen studie- och yrkesvägledning ersätts av ett nytt samlingsbegrepp: Karriärvägledning. Ett gemensamt IT-system för karriärvägledning bör utvecklas i samarbete mellan berörda nationella aktörer. Kommunens offentligt anställda karriärvägledare föreslås få en samordnad organisatorisk hemvist. Ett nationellt centrum för karriärvägledning med samordningsansvar för bl.a. internationella frågor bör inrättas. Den grundläggande högskoleutbildningen till karriärvägledare bör omorganiseras och förlängas till att omfatta 140 poäng. Utbildningen bör dessutom organiseras så att den ger behörighet till forskarutbildning.
 
  © 2017 Jure AB