SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna - Strategier och förslag - 9789138230961 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna - Strategier och förslag
   
 
Titel:SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna - Strategier och förslag
Utgivningsår:2008
Omfång:350 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230961
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förtroendutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:106
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Detta betänkande från Förtroendeutredningen (SOU 2008:106) innehåller en kartläggning av hur kommunikationen mellan domstolarna och medborgarna fungerar, samt förslag på hur den kan utvecklas vidare. Utredningen föreslår bl.a. strategier för bättre bemötande, begripligare domskrivning och en öppnare attityd från domstolarna gentemot medierna.

Sex av tio personer har stort förtroende för domstolarna. Jämfört med vissa andra samhällsinstitutioner och andra länder är detta bra. Men det visar ändå att alltför många människor inte har förtroende för domstolarna.

Att domstolarna dömer rätt är den viktigaste förtroendefaktorn. Men det finns andra faktorer som har stor betydelse för förtroendet för domstolarna. Några av dessa är bemötandet av parter och andra som kommer till domstolarna, begripligare domskrivning och domstolarnas förhållande till medierna.
 
  © 2017 Jure AB