Festskrifter
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 7 av 11

Festskrift till Rune Lavin
Juristförlaget i Lund, Festskrifter
Inbunden, 358 sid, 2006, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Festskrift till Peter Seipel
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 709 sid, 2006  SLUT på förlag

Festskrift till Bill W. Dufwa — Essays on Tort, Insurance Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa
Jure, Festskrifter, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1320 sid, 2006, Pris: 1953 SEK exkl. moms   

Festskrift til Claus Gulmann — Liber amicorum
Forlaget Thomson, Festskrifter
Inbunden, 518 sid, 2006, Pris: 989 SEK exkl. moms   

Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder — ...und sie bewegt sich dock!
Heymann, Festskrifter
Inbunden, 578 sid, 2005, Pris: 1347 SEK exkl. moms   

Essays in Honor of Robert Force — Jurisdiction and Forum Selection in International Maritime Law
Kluwer, Sjö- och transporträtt, Festskrifter
Inbunden, 344 sid, 2005, Pris: 1330 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in honour of Robert Briner — Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution
ICC, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Processrätt
Inbunden, 948 sid, 2005, Pris: 1622 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 724 sid, 2005, Pris: 472 SEK exkl. moms   

En vänbok till Bo L Nilsson — Uppsatser om hyra och arrende och om hyresnämnderna nu och i framtiden
Iustus, Festskrifter, Hyra och annan nyttjanderätt
141 sid, 2005, Pris: 331 SEK exkl. moms   

Festskrift till Ingemar Ståhl — Studier i rättsekonomi
Studentlitteratur, Festskrifter, Ekonomi
Inbunden, 256 sid, 2005  SLUT på förlag

Festskrift till Nils Mattsson
Iustus, Festskrifter, Skatterätt
Inbunden, 596 sid, 2005, Pris: 768 SEK exkl. moms   

Festskrift till Hans Ragnemalm
Juristförlaget i Lund, Festskrifter
Inbunden, 396 sid, 2005, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 48 — Perspectives on Jurisprudence - Essays in Honor of Jes Bjarup
Jure, Festskrifter, Allmän rättslära, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 622 sid, 2005, Pris: 598 SEK exkl. moms   

The Future of Labour Law — Liber Amicorum Sir Bob Hepple QC
Barnard Catherine, Deakin Simon, Morris Gillian S.
Hart, Festskrifter, Arbetsrätt
Inbunden, 388 sid, 2004, Pris: 667 SEK exkl. moms   

Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum — Den danske model i et integreret Europa
Nedergaard Peter
DJØF, Festskrifter, Arbetsrätt
253 sid, 2004  SLUT på förlag

Festskrift till Lars Björne — Norden, rätten, historia
Finska juristföreningen, Festskrifter
345 sid, 2004, Pris: 664 SEK exkl. moms   

Vänbok till Per Anclow
Iustus, Festskrifter, Skatterätt
Inbunden, 394 sid, 2004, Pris: 620 SEK exkl. moms   

Festskrift om Menneske rettigheder til Carl Aage Nørgaard
DJØF, Festskrifter, Internationell rätt
Inbunden, 409 sid, 2004, Pris: 441 SEK exkl. moms   

Legal Essays in Honour of Ludwig Krämer — Europe and the Environment
Europa Law Publishing, Festskrifter, Miljörätt, EU-rätt
Inbunden, 274 sid, 2004, Pris: 618 SEK exkl. moms   

Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen
DJØF, Festskrifter
Inbunden, 727 sid, 2004, Pris: 687 SEK exkl. moms   

Barn och rätt — Bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen
Hollander Anna, Nygren Rolf, Olsen Lena
Iustus, Familjerätt, Festskrifter
201 sid, 2004, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Den undflyende sanningen — En vänbok till Åke Ortmark
Norlin Eva, Westerberg Sten, Wolodarski Peter
SNS, Festskrifter
Inbunden, 313 sid, 2004  SLUT på förlag

Festskrift till Per Henrik Lindblom
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 854 sid, 2004, Pris: 892 SEK exkl. moms   

Festskrift til Inger Dübeck som forsker — Jura & Historie
Dam Henrik, Dybdahl Lise, Taksøe-Jensen Finn
DJØF, Festskrifter, Rättshistoria
Inbunden, 516 sid, 2003, Pris: 554 SEK exkl. moms   

Nordisk juridisk festskriftsbibliografi 1998-2002 — innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
Kongshavn Halvor
Gyldendal Akademisk, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 259 sid, 2003  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 7 av 11

  © 2017 Jure AB