Festskrifter
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 6 av 11

Festskrift till Suzanne Wennberg
Norstedts Juridik, Festskrifter
Inbunden, 560 sid, 2009, Pris: 932 SEK exkl. moms   

EC State Aid Law — Liber Amicorum in Honour Francisco Santaolalla
Kluwer, Festskrifter, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 467 sid, 2008, Pris: 1615 SEK exkl. moms   

Festskrift til Ellen Margrethe Basse
DJØF, Festskrifter, Miljörätt
Inbunden, 510 sid, 2008, Pris: 619 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Ove Bring — Law at War: The Law as it Was and the Law as it Should Be
Engdahl Ola , Wrange Pål
Martinus Nijhoff Publishers, Festskrifter, Internationell rätt
Inbunden, 325 sid, 2008, Pris: 1704 SEK exkl. moms   

Essays in Honour of Reinhard Zimmermann — European Private Law Beyond the Common Frame of Reference
Europa Law Publishing, Festskrifter
217 sid, 2008, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Festskrift till Lars Gorton
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Festskrifter, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 747 sid, 2008, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Festskrift til Vagn Greve — Ikke kun straf
DJØF, Festskrifter
Inbunden, 666 sid, 2008, Pris: 933 SEK exkl. moms   

Festskrift till Lars Heuman
Jure, Festskrifter, Processrätt
Inbunden, 621 sid, 2008, Pris: 1151 SEK exkl. moms   

Festskrift till Hans-Heinrich Vogel
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Offentlig rätt
Inbunden, 554 sid, 2008, Pris: 768 SEK exkl. moms   

Festskrift till Anders Fogelklou
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 352 sid, 2008, Pris: 630 SEK exkl. moms   

Festskrift till Marianne Levin
Norstedts Juridik, Festskrifter, Immaterialrätt
Inbunden, 749 sid, 2008, Pris: 1991 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Guido Alpa — Private Law Beyond the National Systems
British Institute of International and Comparative Law, Festskrifter, Internationell privat- och processrätt
Inbunden, 1112 sid, 2008, Pris: 965 SEK exkl. moms   

Festskrift till Johan Hirschfeldt
Iustus, Festskrifter
Inbunden, 564 sid, 2008, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Vänbok till Axel Adlercreutz
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Arbetsrätt
Inbunden, 579 sid, 2007, Pris: 767 SEK exkl. moms   

Festskrift til Helge Johan Thue — Rett og toleranse
Gyldendal Akademisk, Festskrifter
Inbunden, 806 sid, 2007  SLUT på förlag

Jan Hellner in memoriam — Commercial Law Challenges in the 21st Century
Stockholm Centre for Commercial Law, Festskrifter, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 301 sid, 2007, Pris: 546 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum Kjell Å Modéer
Juristförlaget i Lund, Festskrifter, Rättshistoria
Inbunden, 822 sid, 2007, Pris: 768 SEK exkl. moms   

Juridiska fakulteten i Stockholm 100 år - En minnesskrift
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Festskrifter
Inbunden, 579 sid, 2007, Pris: 472 SEK exkl. moms   

Vänbok till Josef Zila — Josefs resa
Iustus, Festskrifter, Straffrätt
247 sid, 2007, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Festskrift till Madeleine Leijonhufvud
Norstedts Juridik, Festskrifter, Straffrätt
Inbunden, 509 sid, 2007  SLUT på förlag

Till minnet av Södra Roslags tingsrätt — En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 516 sid, 2007, Pris: 588 SEK exkl. moms   

Liber Amicorum in Honour of Sven Norberg — A European for All Seasons
Bruylant, Festskrifter, EU-rätt
572 sid, 2006, Pris: 1083 SEK exkl. moms   

Skånska hovrättens yngreförening 100 år — Några uppsatser till ett jubileum
Jure, Festskrifter, Allmänna verk och samlingsverk
202 sid, 2006, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Festskrift til Carl August Fleischer — dog Fred er ej det Bedste ...
Universitetsforlaget, Festskrifter
Inbunden, 678 sid, 2006  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Nästa
Sida 6 av 11

  © 2017 Jure AB