Festskrift till Hans-Heinrich Vogel - 9789154401017 - Jure bokhandel

 

 
 
Festskrift till Hans-Heinrich Vogel
   
 
Titel:Festskrift till Hans-Heinrich Vogel
Utgivningsår:2008
Omfång:554 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154401017
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Offentlig rätt

Pris: 768 SEK exkl. moms

 

Denna festskrift tillägnas Hans-Heinrich Vogel i anledning av hans avgång från professuren i offentlig rätt vid Lunds universitet.

Innehåll:

– Lars Bejstam: Förvaltningsrätt i högskolan – i praktiken
– Bertil Bengtsson: Skadestånd vid undervisning
– Göte Celander: Vad är tullrätt?
– Marianne Eliason: Kommunen ./. staten et v.v.
– Anders Eriksson: Statens interna försäkringssystem
– Reinhold Fahlbeck: Acta Societatis Juridicae Lundensis – Om storverk i böckernas värld
– Peter Germer: The Trouble with the European Court of Human Rights
– Dirk Roland Haupt: Explosiva lämningar efter krig (blindgångare) och humanitär folkrätt
– Lars Heuman: Rättsbildning och fullföljdsförbud med ventil
– Peter M. Huber: Rundfunkgebührenfestsetzung und Gesetzgebung – Eine Herausforderung für den deutschen Parlamentarismus
– Annika Lagerqvist Veloz Roca: Funderingar kring tre vägledande beslut av Migrationsverket
– Rune Lavin: Regeringsrätten och normkontrollen
– Wenxi Li: Recent Developments of Foreign Investment Law in China
– Gustaf Lindencrona: Skatterättens klassiker
– Lars-Göran Malmberg: Kör- och vilotid vid vägtransport – arbetsrätt eller förvaltningsrätt
– Lena Marcusson: Myndighet som myndighet – om begreppsförvirring i den offentliga förvaltningsorganisationen
– Nils Mattsson: Från bevillning till inkomstskatt – Några anteckningar om utvecklingen på företagsbeskattningens område
– Kjell Å Modéer: Att samla på juristers kunskap – om juristers böcker och bibliotek
– Christina Moëll: WTO som ett multilateralt forum för skattefrågor
– Leif Mutén: Om politik och vetenskap
– Joakim Nergelius: Till frågan om lagprövning och grundlagsvänlig lagtolkning – än en gång
– Lars Pelin: Direkta skatter och EG-rätten
– Vilhelm Persson: Reglering av överlåtna förvaltningsuppgifter
– Hans Ragnemalm: Mera EG-rätt i Regeringsrätten
– Göran Regner: Lagprövning på 2000-talet
– Mia Rönnmar och Ann Numhauser-Henning: EU, sysselsättningsstrategin och flexicurity
– Per Ole Träskman: Om dödsstraffet: ”…och det finns endast ett straff som står i rättvist förhållande till en sådan förbrytelse”
– Kaarlo Tuori: Rule of Law, rättsstaten och förvaltningsrätten
– Lotta Vahlne Westerhäll: Läkarintyget som fördelningspolitiskt och/eller styrpolitiskt instrument i sjukförsäkringsprocessen
– Wiweka Warnling-Nerep: Rätt till domstolsprövning: Särskilt avseende ”gynnande offentlig rätt” som anställningsärenden
– Henrik Wenander: Omprövning av beslut enligt svensk och europeisk förvaltningsrätt
– Peter Westberg: På Nätet – Sveriges Tingsrätt i Tvistemål
– Olle Serin: Förteckning över Hans-Heinrich Vogels skrifter 1967-2007
 
  © 2017 Jure AB