Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Fritz Maria:
   
 


Sida 1 av 1

När tar EG-rätten över? — EG-rätten och dess inverkan på den svenska rättsordningen
Fritz Maria, Hettne Jörgen, Rundegren Hans
Industrilitteratur, EU-rätt
Inbunden, 322 sid, 2 uppl, 2001, Pris: 573 SEK exkl. moms   

Sveriges möter EG-rätten — EES-avtalet och dess införlivande med svensk rätt
Hettne Jörgen, Fritz Maria
Nerenius & Santérus, EU-rätt
Inbunden, 314 sid, 1994, Pris: 364 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB