Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Namli Elena:
   
 


Sida 1 av 1

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige
Lind Anna-Sara, Namli Elena
Studentlitteratur, Internationell rätt, Offentlig rätt
220 sid, 2017, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Allas värde och lika rätt — Perspektiv på mänsliga rättigheter
Gunner Göran, Namli Elena
Studentlitteratur, Internationell rätt
345 sid, 2005, Pris: 297 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB