Jure AB - Juridisk Nätbokhandel

 
  Titlar av Abiri Elisabeth:
   
 


Sida 1 av 1

Mänskliga rättigheter...? "Jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på dom" — Handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå
Abiri Elisabeth, Brodin Anna, Johansson Peter
Fritzes, Internationell rätt, Offentlig rätt
72 sid, 2008  SLUT på förlag


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB