Mänskliga rättigheter...? %22Jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på dom%22 av Abiri Elisabeth, Brodin Anna, Johansson Peter - 9789138324516 - Jure bokhandel

 

 
 
Mänskliga rättigheter...? "Jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på dom"
– Handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå
   
 
Författare:Abiri Elisabeth , Brodin Anna , Johansson Peter
Titel:Mänskliga rättigheter...? "Jag vet att dom finns och jag tror att Sverige är bra på dom" – Handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå
Utgivningsår:2008
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138324516
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Handboken innehåller:
- grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter, deras roll i Sverige och i den svenska nationella lagstiftningen
- perspektiv på vad en rättighetsbaserad politik innebär
- handlingsberedskap för att kunna gå vidare med att verka för de mänskliga rättigheternas efterlevnda i den dagliga verksamheten

Handboken riktar sig till dig som är kommunal tjänsteman och/eller beslutsfattare. Handboken är framtagen av Institutet för studier av mänskliga rättigheter (ISHR). Vid institutet som hör till Göteborgs universitet, bedrivs forskning om mänskliga rättigheter och deras implementering lokalt och globalt.
 
  © 2017 Jure AB