SOU 1997:91 Jaktens villkor - 9138206285 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1997:91 Jaktens villkor
– en utredning om vissa jaktfrågor
   
 
Titel:SOU 1997:91 Jaktens villkor – en utredning om vissa jaktfrågor
Anmärkning:Prop 1999/00:73
Utgivningsår:1997
Omfång:600 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138206285
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa jaktfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1997:91
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 270 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bl.a. relativt omfattande förändringar av den nuvarande jaktvårdsområdeslagstiftningen där större hänsyn tas till det äganderättsskydd som gäller enligt 2 kap. regeringsformen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Samtidigt föreslås att begreppet "jaktvårdsområde" skall ersättas med "viltvårdsområde". Jakten på sjöfågel och mink föreslås öka.
 
  © 2017 Jure AB