Prop. 2006/07:41 Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information - 200607041 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:41 Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information
   
 
Titel:Prop. 2006/07:41 Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information
Anmärkning:Se även SOU 2004:20.
Utgivningsår:2007
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607041
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:41
Ämnesord:Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB