Prop. 2006/07:43 Frihet att välja - 200607043 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:43 Frihet att välja
– ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses
   
 
Titel:Prop. 2006/07:43 Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses
Utgivningsår:2007
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:43
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB