Prop. 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav - 200607049 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav
   
 
Titel:Prop. 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav
Utgivningsår:2007
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:49
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB