Ds 2007:2 Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning - 9789138226964 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:2 Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
   
 
Titel:Ds 2007:2 Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:9 och prop. 2007/08:163..
Utgivningsår:2007
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226964
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:2
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att bestämmelserna i 1952 års tvångsmedelslag skall permanentas genom att föras in i en ny lag med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa mål om allvarliga brott mot allmän säkerhet, vilken ges obegränsad giltighetstid. Vidare föreslås också att bestämmelserna i lagen om hemlig kameraövervakning ska ges obegränsad giltighetstid och inarbetas i 27 kapapitlet i rättegångsbalken.
 
  © 2017 Jure AB