Ds 2007:8 Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet - 9789138227084 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:8 Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet
   
 
Titel:Ds 2007:8 Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet
Utgivningsår:2007
Omfång:77 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227084
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:8
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Enligt lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. krävs ett tioårigt skydd mot byggfel i form av en försäkring för i princip allt bostadsbyggande inklusive ny- och ombyggnad av fritidshus. Enligt rapporten bör ett obligatoriskt skydd mot byggfel begränsas till att gälla bostadsrättsföreningar och konsumenter vid nybyggnad, tillbyggnad och mycket omfattande ombyggnad av permanenta bostäder. Skyddet skall avse upphandlade tjänster och varor som upphandlats i samband med tjänster, och gälla när entreprenören inte kan fullfölja normala åtaganden.
 
  © 2017 Jure AB