Fastighetsrätt
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 1 av 33

Prop. 2023/24:156 Ett levande hav – ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske
Regeringskansliet, Miljörätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
88 sid, 2024, Pris: 87 SEK exkl. moms   

Bostadsrätt — Med en översikt över kooperativ hyresrätt
Flodin Jonny, Victorin Anders
Iustus, Fastighetsrätt
351 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:144 En ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Fastighetsrätt
904 sid, 2024, Pris: 1035 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:143 Aktsamhet vid bygg- rivnings- och markåtgärder
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
18 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

SOU 2024:38 Digitala fastighetsköp & Förköpsrätt vid fastighetstransaktioner
Regeringskansliet, Fastighetsrätt
480 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

SOU 2024:35 En framtid för alm och ask — förädling, forskning och finansiering
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
305 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

A Research Agenda for Property Law
Akkermans Bram , red.
Edward Elgar, Fastighetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 286 sid, 2024, Pris: 1674 SEK exkl. moms   

Lagtexten Paket ABC 2024
Lagtexten, Fastighetsrätt, Miljörätt
2024, Pris: 1039 SEK exkl. moms   

Krisjuridik — Rättsliga befogenheter från olycka till höjd beredskap
Otter Johansen Tormod
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
280 sid, 2024, Pris: 532 SEK exkl. moms   

Servitut i teori och praktik
Julstad Barbro, Vesterlin Tomas
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt, Offentlig rätt
281 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 614 SEK exkl. moms   

Industriella anläggningsavtal — Särskilt om ABA 99
Arvidsson Niklas, Mildner Per, Samuelson Per
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 212 sid, 2024, Pris: 545 SEK exkl. moms   

Ds 2024:5 Sociala grundvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken
Regeringskansliet, EU-rätt, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
202 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Bostadsrättslagen — En kommentar
Nilsson Hjorth Bob, Uggla Ingrid
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Fastighetsrätt
684 sid, 7 uppl, 2024, Pris: 1450 SEK exkl. moms   

Fastighetsbildning i teori och praktik
Postolovski Christian, Vannebäck Ulf
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Miljörätt
417 sid, 2024, Pris: 770 SEK exkl. moms   

Författningssamling i fastighetsrätt
Ahlinder Elisabeth
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
744 sid, 14 uppl, 2024, Pris: 340 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:126 Natura 2000-tillstånd i samband med ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
46 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:112 Åtgärder för tryggare bostadsområden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Fastighetsrätt
185 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

SOU 2023:103 Areella näringar vid vatten — Betänkande av Utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Miljörätt, Offentlig rätt
198 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Allmän fastighetsrätt — Fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor
Hager Richard, Victorin Anders
Iustus, Fastighetsrätt
311 sid, 9 uppl, 2024, Pris: 455 SEK exkl. moms   

Brå Rapport 2023:13 Barn och unga i kriminella nätverk — En studie av inträde, brott, villkor och utträde
BRÅ, Offentlig rätt, Straffrätt, Fastighetsrätt
153 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Totalentreprise — ABT 18
Hørlyck Erik
DJØF, Förmögenhetsrätt, Fastighetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 509 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 1506 SEK exkl. moms   

SOU 2024:7 Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
712 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Servitut — att bilda servitut
Krzymowska Amelia
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
130 sid, 2024, Pris: 287 SEK exkl. moms   

Fel i bostadsrätt — Ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
Aldmo Fredrik
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt, Förmögenhetsrätt
112 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 328 SEK exkl. moms   

Entreprenadrätten
Samuelsson Per, Utterström Marcus
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
224 sid, 2024, Pris: 405 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | Nästa
Sida 1 av 33

  © 2017 Jure AB