Prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet - 200607063 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2007
Omfång:179 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:63
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB