Prop. 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel - 200607053 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel
   
 
Titel:Prop. 2006/07:53 Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel
Anmärkning:Se även Ds 2005:24.
Utgivningsår:2007
Omfång:72 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB