SOU 2007:14 Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det - Rapport 1 - 9789138227046 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:14 Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det - Rapport 1
   
 
Titel:SOU 2007:14 Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det - Rapport 1
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet samt Rapport 2-4.
Utgivningsår:2007
Omfång:156 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227046
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Boutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:14
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

I denna rapport belyses utifrån ett helhetsperspektiv de svårigheter och hinder som möter unga på bostadsmarknaden.

Se även slutbetänkandet SOU 2007:14: Renovering av bostadsmarknad efterlyses! samt Rapport 2 Måste man ha tur?, Rapport 3 Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder och Rapport 4 Unga vuxna på bolånemarknaden.
 
  © 2017 Jure AB