SOU 2007:14 Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer - Rapport 2 - 9789138227053 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:14 Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer - Rapport 2
   
 
Titel:SOU 2007:14 Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer - Rapport 2
Anmärkning:Se även huvudbetänkandet samt Rapport 1, Rapport 3-4.
Utgivningsår:2007
Omfång:186 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227053
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Boutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:14
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

Rapporten innehåller tre delstudier av yngres situation på den svenska bostadsmarknaden.

Se även slutbetänkandet SOU 2007:14: Renovering av bostadsmarknad efterlyses! samt Rapport 1 Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det, Rapport 3 Effektiv bostadsservice och förmedling av bostäder och Rapport 4 Unga vuxna på bolånemarknaden.
 
  © 2017 Jure AB