Prop. 2006/07:60 Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden - 200607060 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:60 Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden
   
 
Titel:Prop. 2006/07:60 Modernare nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden
Utgivningsår:2007
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607060
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:60
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB