Prop. 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska frågor - 200607061 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska frågor
   
 
Titel:Prop. 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska frågor
Anmärkning:Se även Ds 2005:39.
Utgivningsår:2007
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607061
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:61
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB