Prop. 2006/07:83 Fortsatt svenskt deltagande i den interntionella säkerhetsstyrkan i Afghanistan - 200607083 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:83 Fortsatt svenskt deltagande i den interntionella säkerhetsstyrkan i Afghanistan
   
 
Titel:Prop. 2006/07:83 Fortsatt svenskt deltagande i den interntionella säkerhetsstyrkan i Afghanistan
Utgivningsår:2007
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607083
Serie:Propositioner nr. 2006/07:83
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB