Prop. 2006/07:91 Sekretess vid forskningssamverkan - 200607091 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:91 Sekretess vid forskningssamverkan
   
 
Titel:Prop. 2006/07:91 Sekretess vid forskningssamverkan
Anmärkning:Se även SOU 2005:95.
Utgivningsår:2007
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:91
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB