Prop. 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan - 200607069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
   
 
Titel:Prop. 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
Anmärkning:Se även SOU 2002:121.
Utgivningsår:2007
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB