Prop. 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster - 200607097 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster
   
 
Titel:Prop. 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster
Utgivningsår:2007
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:97
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB