SOU 2007:18 Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar - 9789138227169 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2007:18 Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar
   
 
Titel:SOU 2007:18 Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2007:112.
Utgivningsår:2007
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227169
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:18
Ämnesord:Övrigt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB